اخبار روابط عمومی

11تيرمعاونت اداری مالی دانشجویی دانشکده داروسازی
  • 2178
  • .
  • .

معاون اداری مالی و دانشجویی

محصول: 

۱.خدمات اداری، کارگزینی و رفاهی کارکنان خدمات ۲.پشتیبانی امور مالی و بودجه ای خدمات رفاهی، اداری ۳.پشتیبانی و  فرهنگی دانشجویان


نقش: مدیریت امور مالی، اداری و منابع انسانی، خدمات پشتیبانی و امور دانشجوییشرح وظایف (فعالیت ها یا تکالیف تخصصی):

۱. سیاست گذاری برنامه ریزی ارائه خط مشی و اجرای سیاست های ابلاغی در حوزه منابع انسانی، پشتیبانی،  برنامه و بودجه و مالی و فرهنگی دانشجویی

۲. پیگیری و نظارت در ارائه بهینه امور مربوط به منابع انسانی شامل کارگزینی، اداری، شایستگی های پاسداری، سازماندهی و ترفیعات و غیره بر اساس سیاست های ابلاغی

۳. برنامه ریزی، برآورد، هماهنگی و جمع‌بندی نیازمندیها و تامین اقلام مصرفی و سرمایه مورد نیاز دانشکده بر اساس دستورالعمل های ابلاغی

۴. پیگیری و نظارت در انجام امور مالی دانشکده شامل برآوردهای بودجه، دفاع از بودجه و فرآیند توزیع و دفاع از بودجه و فرآیند توزیع و تسویه حساب مالی

۵. برنامه ریزی در انجام بهینه در حوزه امور رفاهی، پشتیبانی، فرهنگی و سلامت دانشجویان دانشکده

۶. پیشنهاد برنامه های دانشکده به مبادی ذیربط برابر ضوابط ابلاغی

۷. پیگیری و نظارت در ارائه بهینه خدمات عمومی و پشتیبانی دانشکده

۸. تنظیم و تدوین و کنترل و نظارت بر کلیه قراردادهای خدماتی، علمی پژوهشی و آموزشی

۹. برنامه ریزی و پیگیری انجام امور خدمات رفاهی، اداری پشتیبانی و فرهنگی دانشجویان

۱۰. انجام هماهنگی های لازم در زمینه کلیه امور فوق برنامه فرهنگی ورزشی با مبادی ذیربط

۱۱. همکاری در اداره امور خوابگاه ها و غذاخوری دانشجویان

۱۲. نظارت و کنترل حضور و غیاب کارکنان جهت تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارسال به مبادی ذیربط

۱۳. انجام سایر امور محوله بنا به دستور 

تماس با ما:

تلفن : 88620800-82483390

Vahidkariminezhad1979@gmail.com

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو
1397/6/12 دوشنبه

میدان ونک - ملاصدرا - شیخ بهایی جنوبی - کوچه نصرتی - دانشکده داروسازی

87555385-86

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد